لیست ابزار آلات عمومی

ردیف

نام ابزار

ردیف

نام ابزار

1

جرثقيل زنجيري سقفي

17

سوپاپ جمع كن

2

پرس هيدروليكي (حداقل20 تن)

18

فيلر

3

دستگاه شستشوي قطعات

19

غلظت سنج باطري*

4

كمپرسور هوا

20

مولتي متر*

5

ميكرومتر*

( 5

25- 0

21

دستگاه آزمايش عملكرد دينام و آلترناتورمتر*

22

دستگاه تست، عملكرد و شارژ كولر*

50- 25

23

دستگاه تنظيم نور چراغهاي جلو

75- 50

24

دستگاه ميزان فرمان كامپيوتري

25

دستگاه بالانس چرخ

100- 75

26

گيج اندازه گيري كمپرسور موتور*

6

كوليس*

50- 0

27

دستگاه شستشوي انژكتور

7

ساعت اندازه گيري با پايه*

28

دستگاه عيب ياب

8

دريل

29

جك چال سرويس

9

جاروبرقي صنعتي

30

چال سرويس

10

دما سنج رادياتور*

نصب بر روی درب رادیاتور یا پیرومتر

31

دستگاه شارژ باطري*

11

پمپ روغن و واسگازين

 

12

دستگاه مكش روغن

 

13

سنگ روميزي

 

14

ميز دوار موتور و گيربكس

 

15

رينگ جمع كن

 

16

تركمتر*