- تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

- تصاویر مربوط به مراسم اهدای تندیس و لوح


فیلمهای مجموعه

بزودی پنجره ای نو به کسب و کار...

تمام آوازهای جهان برای توست؛ به شرط اینکه بشنوی. تمام سازها برای توست؛ به شرط اینکه بخوانی. و تمام قلب‌ها برای توست؛ به شرط اینکه امید به انسان‌ها هدیه کنی. اگر هم جایی در زندگی توقف کردی، ناامید نشو، ماه‌ها همیشه در تاریکی آسمان‌ها می‌رسند. پس تمام راه‌های جهان برای توست؛ فقط برو. او همه جا هست، مراقب تو! امدادخودرو،آمیکو.. روز جهانی موسیقی مبارک.
Happy World Music Day
 امداد خودرو

گروه صنعتی آمیکوگروه صنعتی آمیکو  ارس خودروشسیب زنی با پیکاپ آسنا توسط محیط بانان محیط زیست


تست پیکاپ آسنا منطقه ایوانکی
 

کمک آمیکو به سیل زدگان در راستای مسئولیتهای اجتماعی فروردین 98