انتقادات و پیشنهادات
با تشکر از شما
لطفا فرم زیر را با انتخاب بخش مربوطه تکمیل نمایید تا توسط کارشناسان این شرکت مورد بررسی قرار گیرد
و یا در صورت هر گونه سوال ،انتقاد و پشنهاد با شماره مستقیم 02148019 تماس حاصل نمایید
  واحد انتقادات و پیشنهادات داخلی شماره 331