- تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

- تصاویر مربوط به مراسم اهدای تندیس و لوح


افتخارات گروه صنعتی آمیکو

شرکتهای گروه توانسته اند ضمن عرضه کالاهای کیفی منطبق با استانداردهای داخلی و بین المللی، و با دریافت انواع گواهی های ملی و بین المللی پله های موفقیت را بعنوان یک برند ملی و فراملی یکی پس از دیگری طی نمایند و اهم گواهی های اخذ شده به شرح ذیل می باشد:
    

لوح های تشویقی و افتخاراتی که این گروه صنعتی در طول فعالیت خود به آنها نائل شده:

"اخذ گواهی استانداردهای ۸۸ گانه روز اروپا از TUV آلمان برای پیکاپهای  آسنا  و  آراز"

اخذ گواهی استاندارد ایران ......................................................................................موسسه استاندارد ایران
اخذ گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
اخذ گواهی محیط زیست ایران .................................................................................سازمان محیط زیست
انتخاب واحد نمونه کیفی در سطح کشور و استان در سالهای متوالی .
دریافت علامت استاندارد برای کالاهای تولیدی در سالهای متوالی.
انتخاب صادرکننده نمونه استانی در سالهای متوالی.
لوح افتخار از دفتر پژوهشگران علمی و عضو رسمی انجمن مخترعین (مسابقه جهانی تولیدکنندگان صنعتی) در سال 1378.
دریافت جایزه ستاره طلایی از کشور اسپانیا در سال 1378.
لوح سپاس بعنوان سرمایه گذار نمونه کشور در سال 1383.
انتخاب برترین کوشنده در سطح مناطق آزاد سراسر کشور در سال 1383.
لوح حمایت از مصرف کننده از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1383.
چهره ماندگار استانی در سال 1384.
انتخاب بعنوان سرمایه گذار نمونه کشور در سال 1384.
انتخاب واحد نمونه صنعتی در سال 1386.
کارآفرین نمونه استان در سال 1388.
رتبه سوم ابتکار و اختراع از جشنواره بین المللی علمی خوارزمی در سال 1389.
واحد نمونه صنایع خودرو و نیرومحرکه در استان آذربایجان شرقی در سال 1390 .
کسب رتبه دوم خدمات پس از فروش در سال 1390 .
واحد نمونه تولیدی صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه کشور در سال 1391 .

گواهی سیستم بین المللی مدیریت کیفیت ......................................................................................... ISO 9001:2000
به روز رسانی گواهی سیستم بین المللی مدیریت کیفیت....................................................................... ISO 9001:2008
گواهی سیستم بین المللی مدیریت زیست محیطی ............................................................................ ISO 14001:2004
گواهی سیستم بین المللی مدیریت کیفیت ( خاص صنایع خودروسازی)...................................................... ISO/TS 16949
گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ........................................ ISO17025
گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از مؤسسه DAPآلمان ................................................................... ISO 17025
گواهی سیستم بین المللی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ........................................................................ ISO 18001
گواهی TA برای 51 نوع استاندارد ایمنی از TUV آلمان و VCA بلژیک و مؤسسه استاندارد ایران برای تولیدات خودروهای تجاری
گواهی TA برای 3 نوع استاندارد آلایندگی از TUV آلمان و VCA بلژیک و سازمان محیط زیست برای انواع خودروهای تجاری
اقدام به اخذ گواهی سیستم یکپارچه مدیریت IMS
بسترسازی برای پیاده نمودن مدل تعالی سازمان EFQM در گروه صنعتی آمیکو.